Anlægsgartnerfirmaet Vækst & Miljø A/S

 


En stor del af grøn vedligeholdelse er manuelt arbejde.


Beskæring af espalier i 12-15 meters højde klarer vi med en lift.


Træfældning og stubfræsning
Vi har både dygtige medarbejdere og det rigtige maskineri til at fjerne alle spor efter gamle stød.


Rabatslåning
Vi slår årligt 1.450 km rabatter og skråninger. Det giver en hvis erfaring.


Du vil opleve, at det er de samme medarbejdere, der passer dine arealer fra gang til gang. Det optimerer arbejdet væsentligt.


Korrekt ergonomisk værktøj er en selvfølgelighed.
Åer og vandløb
Vi oprenser åer og vandløb maskinelt eller
manuelt. 

 

 

 

 

 

Vækst & Miljø A/S   |   Skovsøvej   |   4200 Slagelse   |   Telefon 58 50 40 52   |   v-m@v-m.dk