Anlægsgartnerfirmaet Vækst & Miljø A/S

 

 

Nyanlæg fra Slagelse, Sorø udføres på hele Sjælland

 

 

 

Vækst & Miljø A/S har udarbejdet utallige anlæg siden 1986. Vi har erfaring med alle typer anlæg, og vi råder over såvel medarbejdere som materiel til at løse stort set alt, hvad der kan tegnes. Løsningerne laver vi for offentlige institutioner, boligforeninger, erhvervslivet og for alle haveejere, f.eks. indenfor belægning, beskæring og meget mere.  

Rådgivning og konsulentbistand
Vi bistår gerne med gode råd og vejledning om nyanlæg. Vi har altid en god idé til alternative materialer eller formgivning af anlægget. Måske kunne der implementeres vand
i løsningen eller anvendes alternative
belægningstyper til stier og bede.
Vi er yderst opmærksomme på
proportioner og plantevalg i
vores forslag, og vi tænker
mange år frem... – da planter,
buske og træer har det
med at vokse med tiden.

Grogaranti
Hvis vi får vedlige-
holdelsesarbejdet
det første år efter
etableringen af et
af vores anlæg,
giver vi grogaranti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vækst & Miljø A/S   |   Skovsøvej   |   4200 Slagelse   |   Telefon 58 50 40 52   |   v-m@v-m.dk